logo

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Văn bản liên quan

Văn bản mới