logo

Chính sách mới

Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/202003/12

Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2020

Ngày 29/11/2019, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2781/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020.