logo

Chính sách mới

Căn cứ để mở thủ tục phá sản08/11

Căn cứ để mở thủ tục phá sản

Ngày 1/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn 29/HD-VKSTC nhằm hướng dẫn phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.