logo

Công văn 4266/VPCP-KTTH quản lý, sử dụng vốn Nhà nước của Vinaconex

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4266/VPCP-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Viết Muôn
  Ngày ban hành: 11/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 4266/VPCP-KTTH
  V/v: Tình hình quản lý, sử dụng vốn Nhà nước của Vinaconex
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Xây dựng;
  - Bộ Công an;
  - Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

   
   
  Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 132/BTC-TCDN ngày 12 tháng 3 năm 2014) và Bộ Xây dựng (Công văn số 990/BXD-KHTC ngày 20 tháng 5 năm 2014) về việc báo cáo về Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
  1. Yêu cầu Vinaconex cần có biện pháp quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của pháp luật, tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục tình trạng nợ lương, bảo hiểm xã hội của người lao động; đẩy mạnh tái cơ cấu theo đề án được duyệt; chủ động xử lý những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực bộ máy lãnh đạo và quản lý; thường xuyên tăng cường giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của các đơn vị trực thuộc theo quy định.
  2. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (SCIC): đánh giá lại kết quả thực hiện tái cấu trúc Vinaconex thời gian qua, cùng các cổ đông khác tiếp tục củng cố Vinaconex theo Đề án tái cấu trúc đã được duyệt; có phương án tái cơ cấu phần vốn Nhà nước đầu tư tại Vinaconex; tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng vốn Nhà nước tại Vinaconex; hỗ trợ Vinaconex tái cơ cấu tài chính. Nâng cao năng lực của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vinaconex và chỉ đạo Người đại diện cùng Ban quản lý điều hành Vinaconex (công ty mẹ) có phương án giải quyết, xử lý nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động theo chế độ quy định.
  3. Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Vinaconex và SCIC tăng cường quản lý, giám sát và có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn, đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính và nâng cao năng lực quản trị; chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, công trình sử dụng vốn NSNN do Vinaconex thực hiện để thanh, quyết toán số tiền còn nợ Vinaconex theo quy định.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
  - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Văn Tùng Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN; TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Phạm Viết Muôn

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới