logo

Nghị quyết 797/NQ-UBTVQH14 phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: 935&936-12/2019
  Số hiệu: 797/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: 09/12/2019
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày ban hành: 24/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đầu tư
 • ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  ---------------
  Số: 797/NQ-UBTVQH14

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

   

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn
  dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công
  trung hạn giai đoạn 2016-2020

  ------------

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

  Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội;

  Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội;

  Sau khi xem xét Tờ trình số 424/TTr-CP ngày 30 tháng 09 năm 2019 của

  Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1736/BC-UBTCNS14 ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020,

   

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1

  Phân bổ 5.931 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án tại các Phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5 kèm theo Nghị quyết này. Giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công.

  Điều 2

  Giao Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8 đối với số 4.069 tỷ đồng còn lại, hòa chung để thực hiện theo Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.

  Điều 3

  1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  2. Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:

  - Chủ tịch Quốc hội;

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;

  - TTHĐDT và các UB của QH;

  - VPTU Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;

  - Các bộ: Tài chính; KHĐT;

  - Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ;

  - Lưu: HC, TCNS.

  - E-pas: 89435

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Kim Ngân

   
   

  Phụ lục 1

  DANH MỤC DỰ ÁN XỬ LÝ SẠT LỞ CẤP BÁCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  (Kèm theo Nghị quyết số 797/UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

  Đơn vị tính: Tỷ đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Số vốn bố trí

   

  TỔNG SỐ

  1.000,0

   1

  Long An

  165,0

  -

  Xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

  75,0

  -

  Kè thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

  90,0

   2

  Tiền Giang

  70,0

  -

  Xử lý sạt lở bờ sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy (đoạn từ cầu Cai Lậy (QL1) đến UBND xã Tân Bình)

  10,0

  -

  Xử lý sạt lở bờ sông Tiền tại Cù Lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho

  15,0

  -

  Xử lỷ sạt lở bờ sông Tiền khu vực Cù Lao Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy

  20,0

  -

  Xử lý sạt lở bờ Bắc rạch Bảo Định, thành phố Mỹ Tho

  25,0

   3

  Vĩnh Long

  10,0

  -

  Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực phường 1, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

  10,0

  4

  Bến Tre

  70,0

  -

  Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (bờ Nam)

  70,0

  5

  Đồng Tháp

  60,0

  -

  Kè Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ (GD2)

  25,0

  -

  Kè Hổ Cứ, xã Hòa An, Thành Phố Cao Lãnh

  35,0

  6

  An Giang

  105,0

  -

  Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

  15,0

  -

  Nâng cấp hệ thống đê cấp III vùng Đông kênh Bảy Xã, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

  35,0

  -

  Kè bảo vệ thị trấn Long Bình (sông Bình Di), huyện An Phú, tỉnh An Giang

  55,0

   7

  Trà Vinh

  80,0

  -

  Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  40,0

  -

  Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực Cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, TP Trà Vinh

  40,0

   8

  Sóc Trăng

  80,0

  -

  Khắc phục sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

  80,0

   9

  Bạc Liêu

  40,0

  -

  Đoạn kè cấp bách xử lý sạt lở cửa sông ven biển thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải

  40,0

  10

  Hậu Giang

  90,0

  -

  Khắc phục sạt lở khu vực thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

  40,0

  -

  Kè chống sạt lở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

  20,0

  -

  Bờ kè chống sạt lở kênh 13 và kênh 10 Thước tại khu vực trung tâm huyện Long Mỹ

  30,0

  11

  Cà Mau

  80,0

  -

  Xây dựng kè cấp bách bảo vệ bờ biển Đông khu vực cửa biển Rạch Gốc, cửa biển Vàm Xoáy.

  80,0

  12

  Cần Thơ

  80,0

  -

  Dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải)

  80,0

  13

  Kiên Giang

  70,0

  -

  Kè chống sạt lở khu vực Mũi Rãnh huyện An Biên

  25,0

  -

  Kè chống sạt lở khu vực Xẻo Nhàu huyện An Minh

  45,0

   

   

  Phụ lục 2

  DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ KHẨN CẤP SẠT LỞ BỜ BIỂN ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM KHU VỰC MIỀN TRUNG

  (Kèm theo Nghị quyết số 797/UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

  Đơn vị: Tỷ đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Số vốn bố trí

   

  TỔNG SỐ

  1.000,0

  1

  Hà Tĩnh

  100,0

  -

  Xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

  100,0

  2

  Quảng Bình

  120,0

  -

  Kè biển Nhân Trạch

  20,0

  -

  Kè biển Hải Thành-Quang Phú, thành phố Đồng Hới

  100,0

  3

  Quảng Trị

  60,0

  -

  Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh

  30,0

  -

  Sửa chữa khẩn cấp kè biển (Cửa Việt)

  30,0

  4

  Thừa Thiên Huế

  85,0

  -

  Kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua thôn An Dương xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (đoạn còn lại đã triển khai thi công đóng cọc, chưa gia cố phần mái)

  15,0

  -

  Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương

  25,0

  -

  Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển đoạn Phú Hải - Phú Diên, huyện Phú Vang

  45,0

  5

  Quảng Nam

  40,0

  -

  Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

  40,0

  6

  Quảng Ngãi

  70,0

  -

  Kè chống sạt lở bờ biển Thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi

  70,0

  7

  Phú Yên

  70,0

  -

  Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Hoà, huyện Tuy An

  45,0

  -

  Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị trấn Sông Cầu

  25,0

  8

  Ninh Thuận

  155,0

  -

  Khu vực xã Nhơn Hải đến xã Thanh Hải

  105,0

  -

  Kè chống sạt lở khu vực cảng Cà Ná

  50,0

  9

  Bình Thuận

  125,0

  -

  Kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết

  45,0

  -

  Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi

  40,0

  -

  Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 12, 13 và 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong; kết hợp nạo vét cửa Liên Hương

  40,0

  10

  Nghệ An

  40,0

  -

  Đê biển xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu

  20,0

  -

  Đê bãi Ngang, huyện Quỳnh Lưu

  20,0

  11

  Bình Định

  75,0

  -

  Đê, kè xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

  15,0

  -

  Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn

  60,0

  12

  Khánh Hòa

  60,0

  -

  Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ khu dân Phú Hội 2, xã Vạn Thắng

  60,0

   

  Phụ lục 3

  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHẮC PHỤC ĐÊ XUNG YẾU, SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN

  (Kèm theo Nghị quyết số 797/UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

  Đơn vị: Tỷ đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Số vốn bố trí

   

  TỔNG SỐ

  1.000,0

  1

  Phú Thọ

  65,0

   

  Tuyến đê hữu sông Thao đoạn từ Km52-Km69, huyện Tam Nông

  65,0

   2

  Nam Định

  40,0

   

  Nâng cấp, cải tạo đê hữu sông Đào, huyện Vụ Bản

  40,0

   3

  Ninh Bình

  45,0

  -

  Xử lý cấp bách tuyến đê Đầm Cút

  45,0

  4

  Hưng Yên

  60,0

  -

  Xử ly cấp bách sự cố kè Phú Hùng Cường, đê tả Hồng, thành phố Hưng Yên

  60,0

   5

  Hà Tĩnh

  40,0

  -

  Xử lý cấp bách đê tả Nghèn

  40,0

   6

  Quảng Bình

  60,0

  -

  Kè chống sạt lở cửa sông biển Nhật Lệ, khu vực Hà Thôn-Cửa Phú, thành phố Đồng Hới

  60,0

   7

  Quảng Trị

  50,0

  -

  Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái

  50,0

   8

  Bình Định

  50,0

  -

  Xử lý cấp bách đê, kè sông Kôn

  50,0

   9

  Quảng Nam

  50,0

  -

  Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Đại, Bình Đào

  50,0

  10

  Quảng Ngãi

  50,0

  -

  Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại

  50,0

  11

  Ninh Thuận

  70,0

  -

  Đê cửa sông Phú Thọ

  70,0

  12

  Bình Thuận

  50,0

  -

  Kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết

  50,0

  13

  An Giang

  50,0

  -

  Đê bao vùng Đông kênh 7 xã

  50,0

  14

  Đồng Tháp

  60,0

  -

  Đê bao Sa Rài

  60,0

  15

  Bến Tre

  80,0

  -

  Củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

  80,0

  16

  Trà Vinh

  80,0

  -

  Xây dựng kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thuộc tuyến đê Long Hữu-Hiệp Thạnh

  80,0

  17

  Sóc Trăng

  40,0

  -

  Nâng cấp hệ thống đê bao các cù lao thuộc huyện Kế Sách

  40,0

  18

  Bạc Liêu

  60,0

  -

  Xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu đoạn từ Kênh Mương 1 đến Kênh Huyện Kệ

  60,0

   

  Phụ lục 4

  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC THIÊN TAI KHÁC

  (Kèm theo Nghị quyết số 797/UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

  Đơn vị: Tỷ đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Số vốn bố trí

   

  TỔNG SỐ

  1.831,0

  1

  Hà Giang

  60,0

  -

  Dự án di dân biên giới thôn Hố Quáng Phìn, xã Phú Lũng

  10,0

  -

  Dự án bố trí, sắp xếp dân cư tập trung vùng thiên tai thôn Khai Hoang, xã Ma Lé, H. Đồng Văn

  25,0

  -

  Dự án xây dựng khu tái định cư thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần

  25,0

   2

  Tuyên Quang

  50,0

  -

  Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khâu Tinh, Tắc Kẻ, xã Khâu Tinh, Na Hang

  30,0

  -

  Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thôn Ngòi Cát, xã Tiến Bộ, Yên Sơn

  20,0

   3

  Cao Bằng

  120,0

  -

  Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái sông Bằng, thành phố Cao Bằng

  100,0

  -

  Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Trào

  20,0

  4

  Lào Cai

  30,0

  -

  Dự án bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm thôn Móng Sến 1, 2, xã Trung Trải, huyện Sa Pa

  30,0

  5

  Yên Bái

  15,0

  -

  Dự án di chuyển khẩn cấp bố trí dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ

  15,0

  6

  Thái Nguyên

  20,0

  -

  Dự án khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú, huyện Phổ Yên

  10,0

  -

  Dự án xây dựng CSHT thiết yếu di dân, tái định cư cho các hộ dân xóm Yên Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ

  10,0

   7

  Bắc Kạn

  10,0

  -

  Dự án khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pắc Nậm

  10,0

   8

  Hòa Bình

  24,0

  -

  Dự án di dân tái định cư vùng thiên tai xóm Chầm, xã Yên Lập và kè chống sạt lở ổn định dân cư suối Bưng, các xã Thu Phong, Đông Phong và TT Cao Phong

  24,0

  9

  Sơn La

  20,0

  -

  Dự án khắc phục thiệt hại mưa lũ đường giao thông đến trung tâm xã và bảo vệ khu dân cư của 14 xã Bắc Phong và Đá Đỏ, H. Phù Yên

  20,0

  10

  Lai Châu

  80,0

  -

  Dự án sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả

  30,0

  -

  Dự án bố trí dân cư tập trung ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao điểm bản Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ

  50,0

  11

  Điện Biên

  10,0

  -

  Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Tin Tốc, xã Mường Lói

  10,0

  12

  Hải Dương

  15,0

  -

  Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhân Huệ thị xã Chí Linh

  15,0

  13

  Ninh Bình

  30,0

  -

  Dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho Quan

  30,0

  14

  Thanh Hóa

  20,0

  -

  Dự án sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai huyện Lang Chánh

  20,0

  15

  Nghệ An

  20,0

  -

  Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa

  10,0

  -

  Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai ĐBKK biên giới xã Tri Lễ

  10,0

  16

  Hà Tĩnh

  10,0

  -

  Dự án đường giao thông nội vùng và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại khu tái định cư vùng thiên tai xã Hà Linh

  10,0

  17

  Quảng Bình

  100,0

  -

  Khắc phục khẩn cấp các đoạn sạt lở xung yếu bờ sông, bờ biển trên địa bàn huyện Bố Trạch

  100,0

  18

  Quảng Trị

  20,0

  -

  Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư di dân khẩn cấp, ổn định ĐCĐC ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở Tà Rụt, huyện Đakrông

  10,0

  -

  Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng biên giới Việt-Lào, xã Ba Tầng

  10,0

  19

  Quảng Nam

  350,0

  -

  Dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển cửa Đại (Hội An)

  300,0

  -

  Dự án khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An

  50,0

  20

  Phú Yên

  225,0

  -

  Dự án chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch, huyện Đông Hòa

  115,0

  -

  Dự án cấp bách kè biển Xóm Rớ và khu vực sạt lở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, phú Yên

  110,0

  21

  Khánh Hòa

  280,0

  -

  Dự án tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  80,0

  -

  Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương

  200,0

  22

  Đắk Lắk

  40,0

  -

  Dự án di dân khắn cấp vùng lũ ống, lũ quét sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, 7, 8, 9, 10, 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp

  40,0

  23

  Lâm Đồng

  10,0

  -

  Dự án ổn định dân di cư tự do các thôn Đan Hà, Thống Nhất, Phượng Lâm, Tân Lập, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà

  10,0

  23

  Bình Phước

  10,0

  -

  Dự án hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào DTTS xã Đắk Ơ (hạng mục đường từ thôn cây Da, xã Phú Văn đến thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập)

  10,0

  22

  Long An

  25,0

  -

  Công trình kè sông Bảo Định (đoạn từ kênh vành đai đến đường Võ Văn Môn)

  25,0

  23

  Bến Tre

  42,0

  -

  Dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư vùng có nguy cơ bị thiên tai xã Long Hòa, Bình Đại

  42,0

  24

  Trà Vinh

  30,0

  -

  Dự án di dân khẩn cấp vùng sạt lở thị trấn Cầu Ngang và xã Thuận Hòa

  30,0

  25

  Vĩnh Long

  100,0

  -

  Kè chống sạt lở bờ sông kênh Chà Và, khu vực phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

  100,0

  26

  Hậu Giang

  20,0

  -

  Dự án sắp xếp, ổn định dân cư do thiên tai cấp bách trên địa bàn huyện Châu Thành

  20,0

  27

  An Giang

  15,0

  -

  Dự án tuyến dân cư Phú Hiệp - Hòa Lạc

  15,0

  28

  Cà Mau

  30,0

  -

  Dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở tại cửa sông Hương Mai, huyện U Minh

  30,0

   

   

  Phụ lục 5

  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH KHÁC

  (Kèm theo Nghị quyết số 797/UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

  Đơn vị: Tỷ đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Số vốn bố trí

   

  TỔNG SỐ

  1.100,0

  1

  Tuyên Quang

  500,0

  -

  Hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc kết nối Tuyên Quang - Phú Thọ với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  500,0

  2

  Bình Định

  600,0

  -

  Dự án Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến nút giao Quốc lộ 1: Hỗ trợ giải phóng mặt bằng

  600,0

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 26/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 10/11/2016 Hiệu lực: 10/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 71/2018/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 12/11/2018 Hiệu lực: 12/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 84/2019/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020
  Ban hành: 14/07/2020 Hiệu lực: 14/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 797/NQ-UBTVQH14 phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  Số hiệu: 797/NQ-UBTVQH14
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 24/10/2019
  Hiệu lực: 24/10/2019
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đầu tư
  Ngày công báo: 09/12/2019
  Số công báo: 935&936-12/2019
  Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới