logo

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận Thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019)

Văn bản liên quan

Văn bản mới