logo

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên ban hành Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ

Văn bản liên quan

Văn bản mới