logo

Quyết định 235/QĐ-TTg bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 235/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 24/02/2021 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/02/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  ___________

  Số: 235/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1)

  ___________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1510/BTC-HCSN ngày 17 tháng 02 năm 2021,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Bổ sung đợt 1 số tiền 733,322 tỷ đồng (Bảy trăm ba mươi ba tỷ ba trăm hai mươi hai triệu đồng) từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách trung ương năm 2021 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương (theo Phụ lục chi tiết kèm theo) để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1510/BTC-HCSN ngày 17 tháng 02 năm 2021, cụ thể:

  1. Kinh phí bsung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 17,49 tỷ đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng).

  2. Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 715,832 tỷ đồng (Bảy trăm mười lăm tỷ tám trăm ba mươi hai triệu đồng).

  Điều 2. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương nêu tại Điều 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - TTg, các PTTg;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
  các Vụ: QHĐP, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, KTTH (3). G

  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

  PHỤ LỤC

  BỔ SUNG KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (ĐỢT 1)
  (Kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị: triệu đng

  STT

  Đơn v

  Kinh phí bổ sung

  A

  Kinh phí của các Bộ, cơ quan Trung ương

  17.490

  1

  Văn phòng Quốc hội

  7.200

  2

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  2.400

  3

  Bộ Nội vụ

  4.140

  4

  Bộ Công an

  1.020

  5

  Bộ Quốc phòng

  1.260

  6

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  270

  7

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  1.200

  B

  Kinh phí của các địa phương

  715.832

  I

  Các địa phương tự cân đối ngân sách

  230.684

  1

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  7.522

  2

  Bc Ninh

  9.015

  3

  Bình Dương

  13.291

  4

  Đồng Nai

  16.632

  5

  Khánh Hòa

  9.024

  6

  Quảng Ngãi

  9.681

  7

  Quảng Ninh

  10.326

  8

  Cần Thơ

  8.115

  9

  Đà Nng

  6.297

  10

  Hà Nội

  43.384

  11

  Hải Phòng

  13.218

  12

  TP Hồ Chí Minh

  41.654

  13

  Vĩnh Phúc

  8.224

  14

  Hải Dương

  13.638

  15

  Hưng Yên

  9.008

  16

  Quảng Nam

  11.655

  II

  Các địa phương miền núi, khu vực biên gii, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ không tự cân đối ngân sách

  409.663

  17

  An Giang

  13.894

  18

  Bình Phước

  8.187

  19

  Cao Bằng

  7.604

  20

  Đắk Lắk

  14.247

  21

  Đắk Nông

  5.801

  22

  Đồng Tháp

  11.464

  23

  Đin Biên

  6.507

  24

  Gia Lai

  12.195

  25

  Hà Giang

  9.210

  26

  Hà Tĩnh

  12.088

  27

  Kiên Giang

  13.861

  28

  Kon Tum

  5.522

  29

  Lai Châu

  5.422

  30

  Lạng Sơn

  10.099

  31

  Lào Cai

  7.841

  32

  Lâm Đồng

  10.163

  33

  Nghệ An

  27.594

  34

  Quảng Bình

  8.551

  35

  Quảng Trị

  6.995

  36

  Sơn La

  11.655

  37

  Thanh Hóa

  31.786

  38

  Bắc Giang

  14.629

  39

  Bắc Kn

  5.252

  40

  Bc Liêu

  6.660

  41

  Bến Tre

  10.802

  42

  Cà Mau

  9.452

  43

  Hậu Giang

  6.514

  44

  Hòa Bình

  9.697

  45

  Long An

  12.411

  46

  Ninh Thun

  4.938

  47

  Phú Th

  13.376

  48

  Sóc Trăng

  9.526

  49

  Thái Nguyên

  11.019

  50

  Tuyên Quang

  8.204

  51

  Thừa Thiên Huế

  8.755

  52

  Tin Giang

  12.204

  53

  Trà Vinh

  8.510

  54

  Vĩnh Long

  8.741

  55

  Yên Bái

  8.287

  III

  Các địa phương còn lại

  75.485

  56

  Bình Đnh

  10.456

  57

  Bình Thun

  8.586

  58

  Hà Nam

  7.006

  59

  Nam Đnh

  12.753

  60

  Ninh Bình

  7.981

  61

  Phú Yên

  6.699

  62

  Thái Bình

  14.160

  63

  Tây Ninh

  7.844

   

  TNG S A + B

  733.322

           

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới