logo

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Đắk Lắk quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Văn bản liên quan

Văn bản mới