logo

Quyết định 891/QĐ-TTg bổ sung vốn năm 2014 cho các địa phương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 891/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  Ngày ban hành: 10/06/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 891/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN NĂM 2014 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
  --------------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 656/UBTVQH13-TCNS ngày 17 tháng 5 năm 2014 về việc sử dụng số vốn thu hồi do bố trí không đúng quy định năm 2011 và chưa giải ngân năm 2012;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3164/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 5 năm 2014,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Bổ sung 586,6 tỷ đồng (năm trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng) cho 10 địa phương theo danh mục dự án và mức vốn phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm từ số vốn thu hồi do bố trí không đúng quy định năm 2011 và chưa giải ngân năm 2012.
  Điều 2. Việc quản lý và sử dụng số vốn bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Thời gian thực hiện và thanh toán vốn đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.
  Điều 3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể theo quy định.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Như Điều 5;
  - UB Tài chính-ngân sách của QH;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTCP, các Vụ: KTN, NC, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng

   
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC DỰ ÁN VÀ MỨC VỐN BỔ SUNG NĂM 2014
  (Kèm theo Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
   

  Danh mục dự án
  Mức vốn bổ sung
  1.
  Tỉnh Lào Cai
  Bố trí, sắp xếp tái định cư biên giới ven sông Hồng ra khỏi vùng sạt lở, huyện Bát Xát
  116,6 tỷ đồng
  2.
  Tỉnh An Giang
  Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An Phú
  108 tỷ đồng
  3.
  Tỉnh Phú Thọ
  Kè bảo vệ bờ, vở sông khu vực Tượng đài Chiến thắng sông Lô và cầu Đoan Hùng (trên Quốc lộ 2)
  35 tỷ đồng
  4.
  Tỉnh Yên Bái
  Đường tránh ngập thành phố Yên Bái, đoạn nối trung tâm Km5 với Quốc lộ 32C
  90 tỷ đồng
  5.
  Tỉnh Vĩnh Phúc
  Xử lý cấp bách Kè chống sạt lở bảo vệ bờ đê tả sông Phó Đáy
  60 tỷ đồng
  6.
  Tỉnh Nam Định
  Dự án đầu tư tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh, thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng
  45 tỷ đồng
  7.
  Tỉnh Ninh Bình
  Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa Làng Cả, Bồng Lai, Bai Cà, Trổ Lưới, huyện Nho Quan
  45 tỷ đồng
  8.
  Tỉnh Quảng Nam
  Kè chống sạt lở sông Tiên (đoạn qua thị trấn Tiên Kỳ) huyện Tiên Phước
  35 tỷ đồng
  9.
  Tỉnh Tiền Giang
  Nâng cấp đê biển Gò Công (hạng mục cứng hóa mặt đê biển Gò Công đoạn xung yếu)
  30 tỷ đồng
  10.
  Tỉnh Bạc Liêu
  Bờ kè xử lý khẩn cấp Khu tái định cư và khu dân cư tập trung huyện Hồng Dân
  22 tỷ đồng
   
  Tổng cộng
  586,6 tỷ đồng

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ
  Ban hành: 25/12/2001 Hiệu lực: 25/12/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới