logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 272/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với chương trình, dự án đầu tư qua cơ quan cho vay lại

Văn bản liên quan

Văn bản mới