logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 310/TB-VPCP về kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Hội nghị tổng kết 05 năm (2012-2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại vùng Đồng bằ

Văn bản liên quan

Văn bản mới