logo

Thông tư 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Văn bản liên quan

Văn bản mới