logo

Thông tư 30/2018/TT-NHNN hướng dẫn xác định vốn Nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng

Văn bản liên quan

Văn bản mới