logo

Công văn 6625/VPCP-KTN thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 về cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo bản đồ địa chính

Văn bản liên quan

Văn bản mới