logo

QCVN 31:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu sắt, thép NK làm nguyên liệu SX

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 2664/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022
  Ban hành: 25/11/2020 Hiệu lực: 25/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  Ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực: 29/10/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  03
  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2010/BTNMT Môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu
  Ban hành: 29/12/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế
  04
  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT Ngưỡng chất thải nguy hại
  Ban hành: 16/11/2009 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  05
  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2010/BKHCN An toàn bức xạ-Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép
  Ban hành: 14/09/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  06
  Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 31/12/2008 Hiệu lực: 01/02/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  07
  Thông tư 25/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  Ban hành: 16/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  08
  Thông tư 22/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
  Ban hành: 25/08/2014 Hiệu lực: 01/11/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu
  09
  Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
  Ban hành: 31/12/2014 Hiệu lực: 15/02/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  10
  Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại
  Ban hành: 30/06/2015 Hiệu lực: 01/09/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu
  11
  Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  12
  Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
 • Văn bản đang xem

  QCVN 31:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu sắt, thép NK làm nguyên liệu SX

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: QCVN 31:2018/BTNMT
  Loại văn bản: Quy chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành: 14/09/2018
  Hiệu lực: 29/10/2018
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Công nghiệp
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới