logo

Quyết định 55/2020/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh

Văn bản liên quan

Văn bản mới