logo

Thông báo 391/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 391/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành: 03/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  __________

  Số: 391/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

   

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

  ___________

   

  Ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

  Sau khi nghe báo cáo công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau:

  Biểu dương, đánh giá cao các bộ, cơ quan, địa phương đã tổ chức thành công Đại hội thi đua các cấp tạo không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai các công việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cơ bản đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra. Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, đề nghị Ban Tổ chức Đại hội rà soát lại các công việc sắp tới để tổ chức triển khai hiệu quả, chu đáo, lưu ý một số nhiệm vụ sau đây:

  1. Công tác tổ chức Đại hội cần bảo đảm an ninh, an toàn, trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Các công việc tổ chức phải được phân công cụ thể, chi tiết cho các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện. Rà soát, tổng hợp số lượng và thành phần đại biểu theo đúng Đề án tổ chức Đại hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cần lưu ý công tác lễ tân, phương án di chuyển, đón tiếp đại biểu bảo đảm chu đáo, khoa học, an toàn, nhất là đề phòng dịch bệnh Covid-19.

  2. Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội.

  3. Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời chăm sóc y tế đối với các Đại biểu tham dự Đại hội.

  4. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là sự kiện chính trị có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng nhằm phát động phong trào thi đua trong quần chúng, các cấp, các ngành, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội, đa dạng hóa hình thức thể hiện, cách thức xây dựng gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

  5. Đồng ý Chương trình Đại hội như báo cáo của Ban Tổ chức. Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trực tiếp chỉ đạo các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, công tác tổng duyệt chương trình Đại hội, đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra.

  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - PTTg Thường trực Trương Hòa Bình;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Các Thành viên Hội đồng TĐKTTW;

  - Các Thành viên Ban Tổ chức Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X;

  - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; TGĐ Cổng TTĐT,

  Lưu: Văn thư, TCCV (3). LHN

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

  Mai Tiến Dũng

   

   

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 391/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 391/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 03/12/2020
  Hiệu lực: 03/12/2020
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới