logo
Thứ Ba, 24/11/2020

4 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

4 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021
4 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 5 quy định, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

55 tuổi 03 tháng

2021

50 tuổi 04 tháng

2022

55 tuổi 06 tháng

2022

50 tuổi 08 tháng

2023

55 tuổi 09 tháng

2023

51 tuổi

2024

56 tuổi

2024

51 tuổi 04 tháng

2025

56 tuổi 03 tháng

2025

51 tuổi 08 tháng

2026

56 tuổi 06 tháng

2026

52 tuổi

2027

56 tuổi 09 tháng

2027

52 tuổi 04 tháng

Từ năm 2028 trở đi

57 tuổi

2028

52 tuổi 08 tháng

 

 

2029

53 tuổi

 

 

2030

53 tuổi 04 tháng

 

 

2031

53 tuổi 08 tháng

 

 

2032

54 tuổi

 

 

2033

54 tuổi 04 tháng

 

 

2034

54 tuổi 08 tháng

 

 

Từ năm 2035 trở đi

55 tuổi

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới