logo
Thứ Năm, 22/10/2020

4 trường hợp không phạt hành chính về hải quan từ 10/12/2020

Từ ngày 10/12/2020, Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ chính thức có hiệu lực.

4 trường hợp không phạt hành chính về hải quan từ 10/12/2020
4 trường hợp không phạt hành chính về hải quan từ 10/12/2020 (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, tại Điều 6 quy định, những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan bao gồm:

- Các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục.

- Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn.

- Các trường hợp người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế.

- Trường hợp hàng hoá gửi vào Việt Nam không phù hợp với hợp đồng (trừ hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu không thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) nhưng đã được người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng hoặc người đại diện hợp pháp của người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do) kèm theo các chứng từ liên quan tới Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai hải quan.

So với quy định trước đây tại khoản 2 Điều Nghị định 45/2016/NĐ-CP có tới 07 trường không xử phạt vi phạm hành chính thì quy định mới tại Nghị định 128 đã giảm bớt 03 trường hợp.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới