logo
Thứ Sáu, 23/10/2020

4 lưu ý đối với người nộp thuế khi tạm ngừng kinh doanh

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

4 việc người nộp thuế phải làm khi tạm ngừng kinh doanh
4 lưu ý đối với người nộp thuế khi tạm ngừng kinh doanh (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, tại khoản 2 Điều 4 quy định, trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, người nộp thuế cần lưu ý những điều sau:

- Không nộp hồ sơ kê khai khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ kê khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ Tài chính.

- Người nộp thuế không sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế.

Ngoài ra, nếu người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới