logo
Thứ Sáu, 18/09/2020

Giáo viên trung học phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên

Ngày 15/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên cụ thể như sau:

- Giáo viên trường trung học phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật;

Giao vien trung hoc phai co bang cu nhan nganh dao tao giao vien

Giáo viên trung học phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên (Ảnh minh họa)


- Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo được nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật;

- Giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy;

Đồng thời, Thông tư cũng đã nêu ra các quy định về hành vi ứng xử , trang phục của giáo viên như:

- Về trang phục, phải chỉnh tề phù hợp với hoạt động sư phạm;

- Về Hành vi ứng xử: Giáo viên không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp; không được xuyên tạc nội dung dạy học, dạy sai nội dung kiến thức; ép buộc học sinh học thêm để thu thêm tiền; hút thuốc lá, uống rượu bia....

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới