logo
Thứ Ba, 20/10/2020

Bảo vệ việc làm của người tố cáo là lao động hợp đồng

Ngày 15/10/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.


Bảo vệ việc làm của người tố cáo là lao động hợp đồng (Ảnh minh họa)

 

Theo Thông tư, người được bảo vệ là người tố cáo (người làm việc theo hợp đồng lao động) và thân nhân của người tố cáo bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo.

Đối tượng được áp dụng là người được bảo vệ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; người giải quyết tố cáo; cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc bảo vệ việc làm của người được bảo vệ.

Cụ thể,  tại Điều 7 Thông tư 08 quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

- Không được phân biệt đối xử về việc làm đối với người được bảo vệ.

- Không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người được bảo vệ.

-Thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

Đồng thời,  tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có nhiệm vụ giám sát người sử dụng lao động trong việc chấp hành các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới