logo
Thứ Hai, 11/02/2019

Các cơ quan phải tập trung giải quyết công việc ngay ngày làm việc sau Tết

Ngày 3/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019

 

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung xử lý, giải quyết công việc ngay ngày làm việc sau Tết, không để chậm trễ công việc do nghỉ Tết, nhất là những công việc tồn đọng từ trước Tết; tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Ngoài ra, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thời giờ làm việc theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không sử dụng xe công đi lễ hội, và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác