logo
Thứ Hai, 26/10/2020

Cấp hóa chất khử khuẩn nước miễn phí cho các tỉnh miền Trung

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 6,7 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho 04 tỉnh miền Trung và Bộ Y tế để xuất cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch bệnh.


Cấp hóa chất khử khuẩn nước miễn phí cho các tỉnh miền Trung (Ảnh minh họa)

 

Ngày 24/10/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1650/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết giao cho Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 6,7 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho 04 tỉnh miền Trung và Bộ Y tế để xuất cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Trị: 01 triệu viên;

- Tỉnh Quảng Ngãi: 0,2 triệu viên;

- Tỉnh Quảng Nam: 01 triệu viên;

- Tỉnh Hà Tĩnh: 1,5 triệu viên;

- Bộ Y tế: 03 triệu viên.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất khử khuẩn nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Vanbanluat.com

 

Thông báo văn bản mới