logo
Thứ Ba, 05/01/2021

Toàn bộ chế độ cho thương binh từ 01/7/2021

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020. Trong đó, bổ sung chế độ với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

che do cho thuong binh
Toàn bộ chế độ cho thương binh từ 01/7/2020 (Ảnh minh họa)
 

Quy định "chặt" điều kiện được công nhận là thương binh

Theo Điều 23 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 điều kiện, tiêu chuẩn với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh quy định cụ thể như sau:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh, cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

+ Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng;

+ Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

+ Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể;

+ Làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;

+ Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;

+ Do tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định;

+ Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm;

+ Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

- Người không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là người hưởng chính sách như thương binh và cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”.

- Thương binh loại B là quân nhân, công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên trong khi tập luyện, công tác đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31/12/1993.

-Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định trên có vết thương đặc biệt tái phát, vết thương còn sót, vết thương bổ sung được khám và giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Thương binh loại B có vết thương còn sót, vết thương bổ sung được khám để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Như vậy, pháp lệnh này đã bổ sung nhiều điều kiện được công nhận là thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, có thể kể đến một số điều kiện nổi bật như: Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch; Người có vết thương đặc biệt tái phát, vết thương còn sót…


Thương binh được bổ sung nhiều chế độ ưu đãi

Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 đã bổ sung chế độ ưu đãi với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, cụ thể như sau:

Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng

- Trợ cấp hàng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh.

- Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

- Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

- Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thưởng binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hàng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.

Bảo hiểm y tế

Được hưởng chính sách bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng (Điều 4 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014).

Điều dưỡng phục hồi sức khỏe

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.

- Trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Được hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm:

- Nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh.

- Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

Các chế độ ưu đãi khác

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.

- Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở.

- Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở.

- Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng.

- Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh.

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới