logo
Thứ Tư, 09/10/2019

Chính sách mới cho cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn

Tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP ban hành ngày 08/10/2019, Chính phủ đã đề ra nhiều loại phụ cấp và trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chính sách mới cho cán bộ công chức vùng đặc biệt khó khăn

Chính sách mới cho cán bộ công chức vùng đặc biệt khó khăn
 

Theo đó, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định này bao gồm:

- Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

- Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng;

- Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng.

Và cụ thể các loại trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) như sau:

- Phụ cấp thu hút;

- Phụ cấp công tác lâu năm;

- Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác;

- Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt, nước sạch;

- Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế -  xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu;

- Tiền tàu xe khi nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng về thăm gia đình;

- Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

- Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Xem thêm:

Lương của cán bộ, công chức sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới?

Chế độ công tác phí mới nhất năm 2019 của cán bộ, công chức

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác