logo
Thứ Sáu, 25/09/2020

Đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào sử dụng từ 07/2021

Ngày 22/9/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, để phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia giai đoạn mới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng điểm sau:

Dua Co so du lieu quoc gia ve dan cu vao su dung tu 07 2021

Đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào sử dụng từ 07/2021 (Ảnh minh họa)


- Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến tháng 07/2021 đưa vào khai thác sử dụng chính thức trên toàn quốc;

- Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2020;

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, kết hợp cả đầu tư và thuê dịch vụ phát triển một số hạ tầng điện toán đám mây, nền tảng chuyển đổi số quan trọng;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh xây dựng, đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia trong tháng 07/2021…

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới