logo
Thứ Hai, 28/12/2020

Những thay đổi liên quan đến đăng ký tạm trú từ 01/7/2021

Luật Cư trú 2020 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, trong đó có bổ sung nhiều điểm mới về đăng ký tạm trú.

Mục lục bài viết
  • Cư trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú
  • Không cấp mới, cấp lại sổ tạm trú từ 01/7/2021
  • Điều kiện, thủ tục đăng ký tạm trú

Cư trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú

Căn cứ Điều 27 Luật Cư trú 2020, điều kiện đăng ký tạm trú như sau:

Điều 27. Điều kiện đăng ký tạm trú

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Như vậy, từ 01/7/2021, người dân đến và sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài nơi đã đăng ký thường trú dưới 30 ngày thì không phải đăng ký tạm trú.

Theo quy định cũ tại khoản 2 Điều 30 Luật Cư trú 2006, người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

quy dinh ve dang ky tam tru
Quy định về đăng ký tạm trú từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)


Không cấp mới, cấp lại sổ tạm trú từ 01/7/2021

Khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú quy định như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đồng thời, theo Điều 38 Luật này, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/ 2022. Trường hợp thông tin trong sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ tạm trú.

Như vậy, người dân khi đăng ký thường trú từ 01/7/2021 sẽ được cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không được cấp sổ tạm trú như trước đây. Với sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng đến hết ngày 31/12/ 2022.


Điều kiện, thủ tục đăng ký tạm trú

Điều kiện đăng ký tạm trú

Theo Điều 27 Luật Cư trú 2020, điều kiện đăng ký tạm trú được quy định như sau:

- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú (Quy định cũ phải đăng ký tạm trú trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến ở nơi ở không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú).

- Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần (quy định trước đây, thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá 24 tháng, theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 35/2014/TT-BCA).

- Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở như chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường…

Hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú (Điều 28 Luật Cư trú)

Hồ sơ đăng ký tạm trú 

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Thủ tục đăng ký tạm trú

- Sau khi chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú.

Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới