logo
Thứ Tư, 30/01/2019

Đến 2028: Toàn bộ cơ sở KCB phải triển khai bệnh án điện tử

Đây là lộ trình được Bộ Y tế đưa ra tại Thông tư 46/2018/TT-BYT ban hành cuối năm 2018 về việc quy định hồ sơ bệnh án điện tử.

Theo Thông tư này, mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám chữa bệnh.

Đã có lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Đã có lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

 

Hồ sơ bệnh án phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy;

- Phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử;

- Tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Từ 2019-2023, các cơ sở khám chữa bệnh hạng I trở lên chủ động triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Giai đoạn 2024-2028 tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2019.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác