logo
Thứ Ba, 20/10/2020

Điều chỉnh xây dựng trục đường ven biển ở Nam Định

Ngày 15/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1589/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Điều chỉnh xây dựng trục đường ven biển ở Nam Định
Điều chỉnh xây dựng trục đường ven biển ở Nam Định (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Tổng mức đầu tư Dự án là 5.326,5 tỷ đồng (tăng 340,5 tỷ đồng). Dự án được chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn I (2017 - 2021): 2.839 tỷ đồng (tăng 243 tỷ đồng). Trong đó vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) là 1.200 tỷ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng theo quy định của pháp luật) và vốn ngân sách địa phương cùng các nguồn vốn hợp pháp khác là 1.639 tỷ đồng (tăng 243 tỷ đồng).

- Giai đoạn II (2021 - 2025): 2.487,5 tỷ đồng (tăng 97,5 tỷ đồng); được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật. Ngân sách giai đoạn II được cân đối trong kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về thời gian và tiến độ thực hiện

- Từ năm 2017 đến năm 2021: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn chỉnh nền đường và cầu cống trên tuyến theo quy mô Dự án đối với những đoạn chưa có tuyến; triển khai thông tuyến theo quy mô mặt đường giai đoạn I của Dự án;

- Từ năm 2021 đến năm 2025: Triển khai giai đoạn II của Dự án; hoàn thành toàn tuyến theo quy mô Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tập trung nguồn lực, bố trí đủ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, hoàn thành dứt điểm Dự án giai đoạn I năm 2021. Ưu tiên bố trí nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai giai đoạn II và hoàn thành toàn tuyến theo đúng tiến độ. 

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tình tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy hoạch được duyệt, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu; chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu, nội dung giải trình liên quan đến dự án và hiệu quả đầu tư dự án; không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm định và nội dung báo cáo tại các văn bản nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Vanbanluat.com

 

Thông báo văn bản mới