logo
Thứ Năm, 03/12/2020

Điều kiện, quy trình xét tuyển công chức từ 01/12/2020

Bên cạnh quy định về thi tuyển công chức, Nghị định 138/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về việc xét tuyển công chức. Quy trình xét tuyển công chức như thế nào? Có điểm gì mới?

Điều kiện xét tuyển công chức mới nhất

Khác với thi tuyển, việc xét tuyển công chức chỉ dành cho một số nhóm đối tượng cụ thể, do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Theo Điều 10 của Nghị định 138, những người được xét tuyển vào công chức bao gồm:

- Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Riêng việc tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được thực hiện theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Có thể thấy, điều kiện xét tuyển công chức tại Nghị định 138 vẫn được giữ nguyên theo tinh thần của Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Dieu kien xet tuyen cong chuc

Điều kiện xét tuyển công chức thực hiện theo Luật có hiệu lực từ 01/07/2020


Quy trình xét tuyển công chức từ 01/12/2020

Cũng giống như thi tuyển công chức, xét tuyển công chức cũng trải qua 02 vòng, gồm:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn);

Thang điểm: 100 điểm.

Như vậy, trong quy trình xét tuyển công chức, thí sinh chỉ tham dự duy nhất việc phỏng vấn trong vòng 30 phút và có tối đa 15 phút để chuẩn bị (trước đây không quy định thời gian chuẩn bị của thí sinh cho phần phỏng vấn).

Cách xác định người trúng tuyển như sau:

Có đủ 02 điều kiện:

- Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Riêng trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (điểm vòng 2 cộng điểm ưu tiên) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Trên đây là điều kiện xét tuyển công chức mới nhất và quy trình xét tuyển công chức theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2020. 

Vanbanluat.com

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới