logo
Thứ Tư, 16/09/2020

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, ngày 15/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP.

Nghị định nêu rõ, việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với số thuế phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 03, tháng 04, tháng 05, tháng, 06, tháng 07, tháng 08, tháng 09, tháng 10 năm 2020 với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Gia han thoi han nop thue tieu thu dac biet voi o to san xuat trong nuoc

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

- Với kỳ tính thuế tháng 03/2020: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/9/2020;

- Với kỳ tính thuế tháng 04/2020: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/10/2020;

- Với kỳ tính thuế tháng 05/2020: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/11/2020;

- Với kỳ tính thuế tháng 06/2020, tháng 07/2020, tháng 08/2020, tháng 09/2020, tháng 10/2020: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, căn cứ Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia.

Trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2020.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới