logo
Thứ Hai, 01/06/2020

Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm đến hết năm 2020

Từ hôm nay (01/6/2020), mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo Thông tư số 49/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, kể từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tổ chức, cá nhân được giảm 20% các loại phí:

- Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển;

- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm;

giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm
Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm đến hết năm 2020 (Ảnh minh họa)
 

- Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển.

Đồng thời, trong thời gian này không phải nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển nộp phí bình thường.

Thông tư này được ban hành ngày 01/6/2020.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác