logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Hà Nội: Cán bộ quản lý và giáo viên phải tham dự các lớp bồi dưỡng

Ngày 11/4/2019, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 1323/KH-SGDĐT triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Năm 2019.

Hà Nội: Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên

Hà Nội: Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên

 

Với mục đích tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, Hà Nội yêu cầu các cán bộ quản lý, giáo viên phải tham dự các lớp bồi dưỡng như sau:

- Cử cán bộ quản lý và giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt do Bộ GDĐT tổ chức từ 8-10 ngày;

- Cử cán bộ quản lý (lãnh đạo Sở, Hiệu trưởng các trường, tổ trường chuyên môn) và giáo viên cốt cán tham dự các lớp bồi dưỡng dự kiến tổ chức tháng 5 hoặc tháng 7;

- Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho giáo viên phổ thông, dự kiến thực hiện từ tháng 9-12/2019.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác