logo
Thứ Tư, 13/03/2019

Hà Nội có gần 350 chỉ tiêu công chức cấp Sở, huyện năm 2019

Ngày 6/3/2019, UBND Hà Nội đã ban hành Quyết định 1058/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố năm 2019.

Hà Nội tuyển dụng công chức cấp Sở, cấp huyện năm 2019

Hà Nội tuyển dụng công chức cấp Sở, cấp huyện năm 2019

 

Theo Quyết định này, Hà Nội có 345 chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2019.

Người đăng ký dự tuyển công chức sẽ phải trực tiếp nộp 1 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào 1 vị trí việc làm tại 1 cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức. Nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển do Hội đồng tuyển dụng quy định.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác