logo
Thứ Tư, 10/07/2019

Hà Nội: Công chức không được vay mượn, huy động vốn trái luật

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 148/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Hà Nội tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen

Hà Nội tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen

 

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 12, Hà Nội yêu cầu thực hiện các công tác trọng tâm sau:

- Tăng cường phổ biến pháp luật về cho vay trong giao dịch dân sự;

- Tuyên truyền thủ đoạn cho vay nặng lãi, lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, các vụ việc liên quan đến vỡ họ, hụi, biêu, phường để người dân nâng cao nhận thức;

- Chủ động nắm bắt các đối tượng, ổ nhóm, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn;

- Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia góp vốn, huy động vốn, môi giới, bao che cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, cầm đồ, đòi nợ… vi phạm pháp luật…

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới