logo
Thứ Năm, 31/01/2019

Hà Nội đặt mục tiêu triển khai cho trẻ mầm non làm quen ngoại ngữ

Ngày 23/1/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 28/KH-UBND về việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025.

Tại Kế hoạch này, Hà Nội đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như sau:

- Triển khai chương trình làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non có nhu cầu và đủ điều kiện;

- Đến năm 2020, 100% học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được học chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm; phấn đấu có 100% giáo viên ngoại ngữ cấp học phổ thông đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ;

-  Đến năm 2025, 100% các trường tiểu học dạy đủ chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần; dạy tiếng Nhật, tiếng Pháp ngoại ngữ 1 theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 20% số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông triển khai chương trình song ngữ;

- Đến năm 2025, 50% giáo viên phổ thông các cấp học đạt kỹ năng nghe, nói tiếng Anh từ 6.5 trở lên theo chuẩn quốc tế IELTS…

Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ thành phố Hà Nội

Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ thành phố Hà Nội

 

Để thực hiện được những mục tiêu này, Hà Nội đưa ra một số giải pháp như sau:

- Xây dựng, đánh giá, ban hành và triển khai chương trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ;

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ của quốc gia;

- Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ;

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ;

- Đề xuất ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ…

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác