logo
Thứ Hai, 19/10/2020

Hà Nội hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn tài chính

Ngày 12/10/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về triển khai chương trình trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.


Hà Nội hỗ trợ pháp lý người khuyết tật có khó khăn tài chính (Ảnh minh họa)
 

Theo kế hoạch trên, mục tiêu hướng tới là triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025, bào đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; tăng cường các hoạt động truyền thông và trợ giúp lý lý tại cơ sở; nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao số lượng và chất lượng vụ việc.

Kế hoạch trên đưa ra các nội dung thực hiện như sau:

- Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính;

- Nâng cao nâng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính thông qua các hoạt động thích hợp.

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố, từ các chương trình, đề án có liên quan khác; kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới