logo
Thứ Năm, 14/03/2019

Học viện Tòa án không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp

Ngày 7/3/2019, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 97/TANDTC-HVTA nhằm hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019.

Hướng dẫn sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019

Hướng dẫn sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019

 

Để vượt qua vòng sơ tuyển, thí sinh phải không quá 22 tuổi, có đủ tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức, có đủ sức khỏe để học tập và phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Nam cao từ 1.6m trở lên, cân nặng từ 48-80kg; Nữ cao từ 1.55m trở lên, cân nặng từ 45-60kg;

- Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

Thời gian sơ tuyển sẽ thực hiện trong khoảng thời gian từ 21/4/2019 đến trước 5/5/2019 do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác