logo
Thứ Ba, 08/10/2019

Hướng dẫn mới về thủ tục cấp Giấy chứng sinh

Ngày 27/9/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BYT về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Hướng dẫn mới về thủ tục cấp giấy chứng sinh

Hướng dẫn mới về thủ tục cấp Giấy chứng sinh
 

Theo đó, nếu trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu) và nộp cho trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế tuyến xã làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Xem thêm:

Hướng dẫn cha mẹ thủ tục đăng ký khai sinh cho con năm 2019

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác