logo
Thứ Tư, 15/05/2019

Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Công văn 141/BHXH-CSYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành đã hướng dẫn về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Các trường hợp thanh toán trực tiếp gồm:

- KCB tại tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT:

+ Cấp cứu: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định;

+ KCB ngoại trú, nội trú tại cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB đối với KCB ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với KCB nội trú;

+ KCB nội trú tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện;

+ KCB nội trú tại cơ sở KCB tuyến trung ương và tương đương: : thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện;

Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

 

- KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định tại khoản 1, Điều 28 của Luật BHYT: Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB đối với KCB ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với KCB nội trú.

- Chi phí cùng chi trả trong năm (kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) của các đợt đi KCB đúng tuyến vượt quá 6 tháng lương cơ sở nhưng chưa được hưởng quyền lợi ngay tại cơ sở KCB: Thanh toán chi phí thực tế vượt quá 6 tháng lương cơ sở, đồng thời cấp giấy xác nhận không cùng chi trả trong năm đó cho người bệnh;

- Các trường hợp khác.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác