logo
Thứ Hai, 13/05/2019

Không được làm thanh tra thi khi có người thân dự thi THPT quốc gia

Ngày 9/5/2019, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn 1960/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo Công văn này, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tri, kiểm tra thi thì phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

- Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục ĐH (có kinh nghiệm thanh tra thi) đối với đoàn thanh tra của Sở, của Bộ; là cán bộ của Cục Nhà trường đối với đoàn kiểm tra của Cục Nhà trường;

Đã có hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Đã có hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

 

- Nắm vững Quy chế thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi;

- Không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại Điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;

- Không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác