logo
Thứ Ba, 14/05/2019

Khuyến khích tập thể dục thường xuyên trong ngành y tế

Ngày 14/5/2019, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 06/CT-BYT về việc tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế.

Tăng cường vận động thể lực ngành y tế

Tăng cường vận động thể lực ngành y tế

 

Tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu cơ quan, cá nhân, đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

- Triển khai tập thể dục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bao gồm tập trong lúc giải lao các buổi họp, giao ban, tập lúc giải lao buổi sáng, buổi chiều…

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thực hiện vận động thể lực với các hình thức phù hợp tối thiểu 30 phút mỗi ngày…

- Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất để tham gia vận động thể lực tại cơ quan, đơn vị.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác