logo
Thứ Ba, 24/11/2020

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ 01/01/2021

Ngày 18/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

lo trinh tang tuoi nghi huu cua nguoi lao dong
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ 01/01/2021 (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

- Đối với lao động nam, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi 62 tuổi vào năm 2028.

- Đối với lao động nữ, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường là đủ 55 tuổi 04 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm thăng thêm 04 tháng đối cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 03 tháng

2021

55 tuổi 04 tháng

2022

60 tuổi 06 tháng

2022

55 tuổi 08 tháng

2023

60 tuổi 09 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 04 tháng

2025

61 tuổi 03 tháng

2025

56 tuổi 08 tháng

2026

61 tuổi 06 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 09 tháng

2027

57 tuổi 04 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 08 tháng

 

 

2029

58 tuổi

 

 

2030

58 tuổi 04 tháng

 

 

2031

58 tuổi 08 tháng

 

 

2032

59 tuổi

 

 

2033

59 tuổi 04 tháng

 

 

2034

59 tuổi 08 tháng

 

 

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới