logo
Thứ Năm, 04/07/2019

Luật Quản lý thuế 2019: Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ngày 13/6/2019, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế 2019 với nhiều nội dung đáng quan tâm.

Một trong những quy định được quan tâm nhất đó chính là việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nếu như trước đây theo quy định cũ, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thức năm dương lịch, hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm thì Luật mới cho phép cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Sắp kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Sắp kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ quyết toàn thuế thu nhập cá nhân đã được kéo dài thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006.

Ngoài ra, Luật Quản lý thuế 2019 cũng ưu tiên thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 1/7/2022.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác