logo
Thứ Sáu, 10/07/2020

Mầm non công lập Hà Nội: Chỉ được thu 8 tháng học phí

Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2715/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục giáo dục đào tạo năm học 2019-2020.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện các khoản thu trong năm học 2019-2020 đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập Hà Nội, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp – thường xuyên công lập được thực hiện như sau:

- Về mức thu học phí:

Với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên: Thu học phí theo số tháng thực học nhưng tối đa không quá 08 tháng;

Mam non cong lap Ha Noi chi duoc thu 8 thang hoc phi

Mầm non công lập Hà Nội: Chỉ thu 8 tháng học phí (Ảnh minh họa)

Đối với Cơ sở giáo dục phổ thông: Thời gian thu học phí là 08 tháng.

- Về các khoản thu khác:

Các khoản thu khác bao gồm chăm sóc bán trú, nước uống học sinh, học hai buổi/ngày thì thu theo mức đã thỏa thuận với cha mẹ học sinh, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên đầu năm 2019-2020.

Riêng các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao và các trường ngoài công lập, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không học trực tuyến thì không thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Tiền học phí và tiền học trực tuyến năm học 2019-2020 phải nộp không vượt quá tổng thu cả năm học đã được thông báo đến cha mẹ học sinh từ đầu năm học.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác