logo
Thứ Tư, 21/10/2020

Tăng mạnh mức phạt khi nộp hồ sơ kê khai thuế quá hạn

Đây là một trong những quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.

Tăng nặng mức phạt khi nộp hồ sơ kê khai thuế quá hạn
Tăng nặng mức phạt khi nộp hồ sơ kê khai thuế quá hạn (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Điều 13 quy định về mức phạt với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sở kê khai thuế như sau:

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 - 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 - 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền từ 05 - 08 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

- Phạt tiền từ 08 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày; Từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

-  Phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức phạt tiền từ 08 - 15 triệu đồng.

So với quy định trước đây tại Thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt đối với hành vi nộp chậm hồ sơ kê khai thuế, mức phạt với tất cả các trường hợp trên tại Nghị định 124 đã đồng loạt tăng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới