logo
Thứ Sáu, 25/01/2019

Năm 2019: Hà Nội có 2 đợt tiêm phòng đại trà cho vật nuôi

Ngày 18/1/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 26/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội năm 2019.

Hà Nội nhận định dich lở mồm long móng, cúm gia cầm, bệnh dại xảy ra ở địa bàn diễn biến khó lường.  Vì thế, để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm túc một số chỉ đạo sau:

- Phổ biến chính sách về chăn nuôi, thú y; tuyên truyền công tác tiêm vắc xin, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi…;

- Phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Đợt 1 tháng 3-4/2019, đợt 2 tháng 9-10/2019;

Năm 2019: Hà Nội có 2 đợt tiêm phòng đại trà cho vật nuôi

Năm 2019: Hà Nội có 2 đợt tiêm phòng đại trà cho vật nuôi

 

- Giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng;

- Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch;

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng;

- Quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm;

- Quản lý công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y và hành nghề thú y; quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y;

- Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thú y.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác