logo
Thứ Tư, 25/11/2020

Năm 2021, thanh tra việc khám, chữa bệnh tại 4 địa phương

Ngày 24/11/2020, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4912/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.

thanh tra viec kham chua benh nam 2021
Bộ Y tế thanh tra việc khám chữa bệnh năm 2021 tại 4 địa phương (Ảnh minh họa)

 

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2021, Bộ Y tế sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh tại 04 địa phương là Hà Nội, thành phố Hồ Chính Minh, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Cụ thể:

- Quý I năm 2021, Bộ Y tế thanh tra việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế (BHYT) và dân số tại thành phố Hà Nội với Sở Y tế và một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

- Quý III năm 2021, thanh tra việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, BHYT và dân số tại thành phố Đà Nẵng với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố và một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố thực hiện khám chữa bệnh BHYT.

- Đối với một số cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Sở Y tế và một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Bộ Y tế cũng sẽ thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể.

Ngoài ra, trong kế hoạch thanh tra năm 2021, Bộ Y tế còn tiến hành thanh tra nhiều vấn đề khác như: Thanh tra công tác quản lý nhà nước về tiếp nhận, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược…

Vanbanluat.com

 

Thông báo văn bản mới