logo
Thứ Năm, 18/07/2019

Ngành Công thương nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa 1 lần

Ngày 15/7/2019, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị 08/CT-BCT về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công thương.

Để thực hiện Chỉ thị này, ngành Công thương cần triển khai một số nội dung sau:

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng “Chống rác thải nhựa”; hạn chế và tiến tới nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần;

Tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa ngành Công thương

Tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa ngành Công thương

 

- Tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải là túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần trong đơn vị;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm nhựa tái chế;

- Hoàn thiện cơ chế khuyến khích phát triển các sản phẩm tự phân hủy trong tự nhiên, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, đồ nhựa dùng 1 lần;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu đến 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần; đến 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần…

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác